Räkna ut vad du skulle tjäna på att ha Multicom POS

Har du förlorat intäkter för att dina kunder inte kan betala med kort? Tänk dig att kommunikationen mellan dina kortläsare och din bank plötsligt slutar att fungera. Vad gör du när dina kunder inte kan betala med kort och de inte har några kontanter? Högst troligt innebär det förlorade intäkter.

Med våra tre exempel nedan kan du enkelt se att redan vid några få avbrott per år har du tjänat pengar genom Multicom POS.

Här ser du de ”hårda värdena” men de ”mjuka” är minst lika viktiga. Hur påverkas kunderna och kassapersonal av att kunderna inte kan betala med kort? Långa köer och irriterade kunder skapar aldrig goda affärer.

För att räkna ut just dina siffror – ladda hem vår Excelkalkyl

Förutsättningar/Indata
Årsomsättning - tre exempel5 000 00020 000 00040 000 000
Procentuell fördelning kortköp180 %80 %80 %
Antal dagar öppet per år (mån-lör)305305305
Antal timmar öppet per dag (snitt)999
Månadskostnad Multicom POS 2344344344
Utdata
Kortomsättning per år4 000 00016 000 00032 000 000
Kortomsättning per månad333 3331 333 3332 666 667
Öppettimmar per år2 745 2 7452 745
Kortintäkt per öppettimma1 8217 28614 572
Vid vilken tillgänglighetsnivå blir Multicom POS lönsam
Tillgänglighet (kapacitet att ta emot kortbetalning)99,897 %99,974 %99,987%
Intäktsbortfall vid tillgänlighet enligt ovan3344 kr344 kr344 kr
Multicom POS, kostnad beräknad per öppettimma1,50 kr1,50 kr1,50 kr
Brytpunktsnivå i procent då tjänsten är lönsam40,103 %0,026%0,013 %
Brytpunktsnivå i offlineminuter då tjänsten är lönsam 514,16 min3,54 min1,77 min

1 Kortköpen har för varje år ökat drastiskt. Denna siffra är en uppskattning och varierar beroende på bransch och geografi.
2 Den Multicom POS-variant som vi räknat med här är där Multicom Securitys utrustning sätts på befintlig Internetbaserad förbindelse mellan butik och betalförmedlare. Det gäller både trådbunden förbindelse och en trådlös reservväg. Vilken tjänst som passar just din butik bäst beror på vilken befintlig lösning du har. Ta kontakt med oss för att få reda på mer
3Tillgänglighetsbortfall i %, då kommunikationen ej fungerar. Baserat på månad.
4 Antal minuter då kommunikationen ej fungerar per månad i %.
5 Månadskostnad för Multicom POS ställd mot intäktsbortfall.

Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se