Fallstudie Multicom POS

Ingen anledning till oro på K-rauta

Med övervakade förbindelser och dubbla transportvägar via både fast och trådlöst nätverk är avbrott i larm- och kontokorttransaktioner nu ett minne blott för K-rautas alla varuhus i Sverige. Genom Multicom IP och Multicom POS får K-rauta en säker överföring av viktiga data, som kundernas kontokortstransaktioner, med maximal tillgänglighet.

Automatiserad butiksbelysning i fastighet i Valbo.

K-rautas byggvaruhus i Sverige blir allt fler. Ambitionen är att gå från dagens 19 till 26 varuhus runt om i landet. För att så snabbt och enkelt som möjligt kunna bli större utan att kompromissa på säkerheten såg man på
K-rauta ett behov av att samordna säkerhetslösningarna. K-rauta, liksom hela detaljhandeln, står även inför utmaningen att möta de ökade kraven för kortbetalningsförfaranden som kontokortsföretagen och betalförmedlareutfärdat.

 IP-lösningar samlar betalningssystem och larm

K-rautas krav är att kundernas kontokortsuppgifter ska vara skyddade och att betalsystemen alltid ska fungera. Även inbrotts-, överfalls- och brandlarm måste få ökad säkerhet och tillgänglighet. K-rautas säkerhetschef Patrik Berts fick höra talas om övervakning av korttransaktioner och larm via IP, en lösning från Multicom Security. Larm- och kontokortstrafiken har nu två övervakade och krypterade kommunikationsvägar – via den ordinarie fasta förbindelsen och över en trådlös reservväg. Genom den automatiska reservvägen säkerställs att förbindelsen för både larm och korttransaktioner alltid har kontakt med mottagaren.

– Med Multicom Securitys IP-lösning finns nu alla varuhusens larm- och kontokortstjänster samlade inom samma nät, vilket förenklar administrationen och ger en ökad kontroll av hela K-rautas säkerhetsarbete, berättar Patrik Berts.

Dubbla kommunikationsvägar till bankerna

För att möta de ökade säkerhetskraven gällande kontokortsbetalning samt för att få en helhetslösning har K-rauta även investerat i Multicom Securitys POS-tjänst (Point of Sale). Tjänsten övervakar korttransaktioner mellan varuhus och betalningsförmedlare.

– Att betalsystemen alltid har kontakt med bankerna är viktigt för våra kunder, och det blir förstås ett prioriterat ämne för oss på K-rauta. Tack vare de två kommunikationsvägarna säkerställer POS att betalsystemen alltid är tillgängliga, säger Otto Beronius, IT-chef på K-rauta.

Kundernas kontokort skyddas med säkra lösningar

Skyddad kontokortstrafik mellan varuhus och bank är en viktig del i den nya lösningen POS. Alla kortköp följer nu det regelverk som Visa och Mastercard kräver, vilket i praktiken innebär att inga kontokortsnummer kan sparas i terminalerna och att alla transaktioner skyddas och krypteras av Multicom Security.

– Kontokortstrafiken är väldigt känslig på många sätt. Betaltransaktionerna måste skyddas så ingen kommer åt informationen. Om kortuppgifterna hamnar i fel händer ligger ansvaret på K-rauta, och det är en situation som inte får uppstå, menar Otto Beronius.

Helhetslöning för optimal säkerhet

I K-rautas lösning ingår inbrotts-, överfalls- och brandlarm. Övervakningen av kommunikationen mellan varuhus och larmcentral gör att tillgänglighet och säkerhet alltid är optimal. Samtliga tjänster är kopplade till K-rautas infrastruktur. Det ger en enhetlig plattform som ger flera fördelar för företaget. Betalsystemen uppfyller säkerhetskraven och varuhusen har alltid kontakt med betalförmedlarna. Det ger både kundnöjdhet och minskade risker för bortfall av intäkter.

Genom att använda den befintliga infrastrukturen som bas för nya tjänster, kan nu K-rauta fortsätta att expandera i samma takt som planerat. Lösningarna kan på ett snabbt och säkert sätt implementeras i nya varuhus och det finns även utrymme att bygga på med nya funktioner.

– Vi har nu en gemensam infrastruktur för alla varuhus som fungerar för både larm och betalsystem. Det är kostnadseffektivt, enkelt och ger oss bättre kontroll, avslutar Otto Beronius.

Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se