Multicom IP VPN –
När det finns fler än en anläggning

Multicom IP VPN går via ett befintligt privat nätverk och är främst inriktat mot företag, kommuner och organisationer med flera verksamhetsställen och eget datanät. Varje verksamhetsställe är uppkopplad mot det lokala nätverket genom en IP-larmsändare från Multicom Security. Dessa kopplas ihop vid en accesspunkt som ansluts till Multicom Securitys IP-larmnät via Multicom IP Access.

Automatisk reservväg

En integrerad trådlös reservväg förhindrar avbrott i larmöverföringen vid underhåll av det egna datanätet, strömavbrott eller avbrott i förbindelsen mellan det egna datanätet och Multicom Securitys IP-larmnät. Multicom IP VPN är separerad från publikt Internet.

Bli din egen larmmottagare

I tjänsten ingår webbtjänsten Multicom Live där ni själva kan ta emot larmmeddelanden. Du får full kontroll över dina larm via www, e-post och SMS.

Multicom IP VPN är anpassad efter dina behov

Multicom IP VPN finns i tre olika varianter.

tjänstIP VPN iIP VPN IIIP VPN III
Larmklass 1, inbrottxxx
Larmklass 2, inbrott-xx
Larmklass 3, inbrott--x
Brand, SBF 110:6--x
Felrapporteringstid
Fast/GSM/Reservväg1
12h/12h/12h30m/30m/5h90s/180s/5h
SMS reservväg3IngårIngårIngår
Klartext via SIA/Contact ID2IngårIngårIngår

1 Felrapporteringstid. Fast förbindelse/GSM (om fast förbindelse bryts)/GSM-övervakning av reservväg. (s = sek, m = min, h = timme)
2 Klartext via SIA eller ContactID. För att använda klartext krävs larmsändareTor III eller Balder
3 Om den trådlösa GPRS-reservvägen även den slutar att fungera tar SMS-reservvägen över. Tjänsternas reservväg har med andra ord också en reservväg.

Vill du jämföra med alla Multicom Securitys larmtjänster hittar du en större tabell här

Så här fungerar tjänsten

Fördelar

•  Perfekt för organisationer med flera verksamhetsställen och befintligt eget datanät

•  Intygad enligt SSF 114 klass 3 och SBF 110:6 när Multicom IP VPN används med Multicom Securitys intygade larmsändare. Läs mer

•  Enkel installation

•  Kan ersätta eventuell telefonledning för larm

•  Larm vid avbrott på förbindelsen genom en kontinuerlig övervakning av förbindelsen

• Över 200 larmcentraler/
mottagare anslutna och kan ta emot larm från Multicom IPVPN

Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se