Multicom IP Total - När du ska skydda de mest värdefulla

Multicom IP Total –
När du ska skydda det mest värdefulla

Multicom IP Total övervakar kommunikationen mellan din larmanläggning och den larmcentral som larmet skall sändas till. Larmkommunikationen sker via slutet IP-larmnät och har en trådlös reservväg via GPRS – de dubbla kommunikationsvägarna ger tjänsten mycket hög tillförlitlighet.

Uppfyller de högsta kraven

De högsta kraven för larmkommunikation är uppfyllda med god marginal och tillsammans med Multicom Securitys intygade larmsändare uppfyller anläggningen kraven för inbrottslarm i klass 3 och för automatiska brandlarm enligt Räddningstjänstens krav (SBF 110:6).

Fjärrservice och klartext

Multicom IP Total ger möjlighet till fjärrservice av ansluten anläggning och även klartextöverföring till larmcentralen så att de får mer detaljerad information om uppkomna larm.

Bli din egen larmmottagare

I tjänsten ingår webbtjänsten Multicom Live där ni själva kan ta emot larmmeddelanden. Du får full kontroll över dina larm via www, e-post och SMS.

Multicom IP Total

TjänstIP TotalIP Total WL
Larmklass 1, inbrottxx
Larmklass 2, inbrottxx
Larmklass 3, Inbrottxx
Brand, SBF 110:6xx
Felrapporteringstid
Fast/GSM/Reservväg1
20s/180s/5h90x/180x/5h
SMS reservväg3IngårIngår
Klartext via SIA/Contact ID2IngårIngår

1 Felrapporteringstid. Primär förbindelse/reservväg (om primär förbindelse bryts)/övervakning av reservväg. (s = sek, m = min, h = timme)
2 Klartext via SIA eller ContactID. För att använda klartext krävs larmsändare Tor III eller Balder
3 Om den trådlösa GPRS-reservvägen även den slutar att fungera tar SMS-reservvägen över. Tjänsternas reservväg har med andra ord också en reservväg.

Vill du jämföra med alla Multicom Securitys larmtjänster hittar du en större tabell här

Så här fungerar Multicom IP Total

Fördelar

•  Larm vid avbrott på förbindelsen inom 20/90 sekunder genom aktiv övervakning

•  Sekundsnabb överföring av larm

•  Alltid dubbla kommunikationsvägar. Välj mellan helt trådlös med dubbla vägar eller kombinerad trådbundet och trådlöst.

•  Separat nät och förbindelse enbart för larm garanterar hög kvalitet och driftsäkerhet

•  Godkänd enligt SSF 114, klass 1-3 och SBF 110:6 när används tillsammans med Multicom Securitys intygade larmsändare. Läs mer

• Över 200 larmcentraler/
mottagare anslutna och kan ta emot larm från Multicom IP Total

Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se