Multicom IP Bas
När larm ska skickas säkert över Internet

Multicom IP Bas är en tjänst som övervakar kommunikationen mellan din larmanläggning och den larmcentral som larmet ska sändas till. Tjänsten finns i olika versioner beroende på hur höga säkerhetskrav som ställs på larmanläggningen – Multicom IP Bas finns för inbrottslarm från klass 1 upp till klass 3 och för brandlarm.

Automatisk reservväg

För bästa möjliga tillgänglighet kommunicerar tjänsten både över en fast trådbunden Internetförbindelse och över en trådlös reservväg.

Sekundsnabba larm

Skarpa larm skickas sekundsnabbt till din larmcentral. Om förbindelsen utsätts för sabotage eller av någon anledning bryts skickas ett meddelande till larmcentralen.

Bli din egen larmmottagare

I tjänsten ingår webbtjänstenMulticom Live där ni själva kan ta emot larmmeddelanden. Du får full kontroll över dina larm via www, e-post och SMS.

Välj den version av Multicom IPBas som passar
dina behov

tjänstIP Bas IIP Bas IIIP BAs III
Larmklass1, inbrottxxx
Larmklass 2, inbrott-xx
Larmklass 3, inbrott--x
Brand, SBF 110:6--x
Felrapporteringstid
Fast/GSM/Reservväg1
12h/12h/12h30m/30m/5h90s/180s/5h
SMS reservväg3tillvaltillvaltillval
Klartext via SIA/Contact ID2 tillvaltillvaltillval

1 Felrapporteringstid. Fast förbindelse/GSM (om fast förbindelse bryts)/GSM-övervakning av reservväg. (s = sek, m = min, h = timme)
2 Klartext via SIA eller ContactID. För att använda klartext krävs larmsändareTor III eller Balder
3 Om den trådlösa GPRS-reservvägen även den slutar att fungera tar SMS-reservvägen över. Tjänsternas reservväg har med andra ord också en reservväg.

Vill du jämföra med alla Multicom Securitys larmtjänster hittar du en större tabell här

Så här fungerar tjänsten

Fördelar

• Larm vid avbrott på förbindelsen genom en kontinuerlig övervakning av förbindelsen

•  Godkänd enligt SSF 114, klass 1-3 och SBF 110:6 när används tillsammans med Multicom Securitys intygade larmsändare. Läs mer

• Dubbla vägar för kommunikationen

• Kan ersätta eventuell telefonledning för larm

• Perfekt för organisationer som använder IP-telefoni och därför saknar vanliga telefonabonnemang

• Över 200 larmcentraler/
mottagare anslutna och kan ta emot larm från Multicom IP Bas

Multicom Security ...

... är störst i Norden på övervakad larmkommunikation.

Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se