Multicom IP - larmöverföring med utökade möjligheter

IP-baserad larmöverföring ger ökade möjligheter

IP-baserad larmöverföring innebär fler möjligheter än vad som tidigare varit möjligt. Du har till exempel möjlighet att även hantera kritisk datakommunikation, fjärrstyrning av objekt, hantering av säkerhets- och trivselkameror och mycket mer.

Med IP-baserad larmöverföring sker all kommunikation över IP-baserade förbindelser. Vilken slags förbindelse beror på dina önskemål, möjligheter och krav. Multicom Security erbjuder IP-baserad larmöverföring över dedikerad IP-förbindelse, Internet samt över ditt eget lokala nätverk.

FörbindelseMulticom Security tjänst
Dedikerad IP-förbindelseMulticom IP Total
InternetMulticom IP Bas
Eget lokalt nätverk (LAN)Multicom IP VPN

Trådlös reservväg ingår alltid

Multicom Securitys IP-tjänster innefattar även en trådlös reservväg för ökad säkerhet. Den är precis som den trådbundna primära förbindelsen övervakad och tar direkt över om den primära förbindelsen av någon anledning slutar att fungera. På samma sätt kopplas kommunikationen automatiskt tillbaka när felet är åtgärdat. Du får med andra ord hängslen till en redan livremsförsedd tjänst.

Ökade möjligheter

Även om våra IP-baserade tjänster främst är framtagna för larmkommunikationen kan du använda tjänsten för all slags kommunikation med höga krav på säkerhet. Eftersom kommunikationen är dubbelriktad kan den användas för t.ex. fjärrservice, bildkommunikation och överföring av mätdata m.m.

Multicom Securitys IP-baserade larmöverföringstjänster ökar möjligheterna med larmkommunikationen.

Intygad och certifieradCertifieringsintyg SBSC

Våra IP-baserade larmöverföringstjänster är intygade och certifierade för både inbrott klass 1-3 (SSF 114) och för brandlarm (SBF 110:6) då de används i kombination med någon av
Multicom Securitys intygade larmsändare

Det innebär att de kan användas i alla slags inbrotts- och brandanläggningar som installeras i Sverige.

Bli din egen larmmottagare

I tjänsten ingår även larmmottagarapplikationen Multicom Live vilket ger dig möjlighet att bli din egen larmmottagare. Du kan använda Multicom Live som en larmmottagare och själv ta emot t.ex. driftlarm eller så kan du komplettera din befintliga larmmottagning med att få information samtidigt som larmcentralen. Du kan välja att få rapporteringen via e-post eller genom ett webbgränssnitt. Som tillval kan du även få larm skickade till dig via SMS.

Multicom IP Total - När du ska skydda det mest värdefulla
Multicom IP Bas - När larm ska skickas säkert över Internet
Multicom IP VPN - När det finns fler än en anläggning
Multicom Live - för dig som vill ha bättre kontroll över dina larm

Multicom Security ...

... har över 35 års erfarenhet av larmöverföring.

Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se