Certifikat El-Kretsen

Multicom Security är ansluten till El-Kretsen AB och följer därmed Förordningen om producentansvar för eleketriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209 samt 2005:1210).

Certifikat batterier
Certifikat elektronik

Här kan du hitta en plats för att återvinna din larmsändare

Miljödeklaration

Miljödeklaration

SBSC Intygad produkt Inbrott

SBSC Intygad produkt Brand

Larmsändare

Tor III

– För högsta prestanda och fjärrservice

Tor III har både en fast IP-baserad anslutning och en integrerad trådlös backup. Beroende på vilken tjänst som används kan Tor III kommunicera både trådbundet och trådlöst eller bara via ena vägen. Detta innebär att Tor III kan användas både till Multicom Securitys trådlösa och IP-baserade tjänster.

Tor III är enkel att installera med skruvplintar och all programmering sker automatiskt via Multicom Securitys larmöverföringstjänster. Olika TCP/IP baserade utrustningar kan kopplas till terminalen för att sända information eller för t.ex. fjärrstyrning och fjärruppdateringar av utrustning.

För ökad funktion kan uppringande centralapparater anslutas via en telefoningång för att skicka SIA eller Contact ID till vald larmcentral.

Tor III finns i två versioner -  med och utan inbyggt reservbatteri.

Tor III är intygad för brandlarm SBF 110:6 samt för inbrottslarm SSF 114:2, klass 3-4.

Tor III Plastkapsling

Balder

– Slimmad för effektiv och snabb installation

Balder har liksom Tor III både fast IP-baserad anslutning och integrerad trådlös backup, och kan därmed kommunicera både trådbundet och trådlöst eller bara via ena vägen. På så vis kan Balder användas både till Multicom Securitys trådlösa och IP-baserade tjänster.

Larmsändarkortets smidiga mått och montageplatta gör det enkelt och problemfritt att montera i befintlig centralapparat. På så vis går det att få upp en Balder utan varken mycket tid eller verktyg. Balder finns också tillgänglig med kapsling.

Med stöd för klartextfunktion (SIA-3) för uppringare från centralapparaten finns inget behov av telefonledning som helt ersätts av larmsändaren.

Balder

Idun

– Enkelt och smidigt

Idun är avsedd för trådlös övervakad larmöverföring och ansluts till tjänsten Multicom Wireless. Idun har samma plastkapsling som Tor III och kan precis som den användas med batteribackup.

Till Idun finns brandlarmskort med reläutgångar, laddkort samt inbyggt reservbatteri att beställa.

Larmsändaren är enkel att installera och all programmering sker automatiskt via Multicom Securitys larmöverföringstjänst.

Idun är intygad för inbrottslarm SSF 114:2, klass 2 samt för brandlarm SBF 110:6 i kombination med brandlarmkort.

Tor III / Idun Plastkapsling

Oden

– Larmsändaren för
Multicom Online

Oden är en väl beprövad övervakad larmsändare för Multicom Onlinenätet. Den är lätt att installera och driftsätta med enkel lokal konfigurering utan speciella verktyg. Smidig anslutning med jackbara skruvplintar. Oden ansluts via tvåtrådig ledning till nättjänstens överlämningspunkt hos kunden.

Oden är intygad för brandlarm enligt SBF 110:6 och därmed särskilt lämplad för brandskydd.

Tor III Plåtkapsling
Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se