Övervakad larmöverföring - hur vet du annars att ditt larm fungerar?

Övervakad larmöverföring – hur vet du annars att ditt larm fungerar?

Det enda verkligt säkra larmsystemet är ett larmsystem med övervakad larmöverföring. Multicom Security är obestridd skandinavisk marknadsledare på området. I Norden finns över 50 000 anläggningar anslutna där man litar på Multicom Security som säkerhet för sina larmsystem.

Livsviktig länk

Den livsviktiga länken mellan din larmanläggning och larmcentral kontrolleras i olika tidsintervall – hur ofta beror på vilken av Multicom Securitys larmöverföringstjänster du har valt. Kontrollmeddelandena som skickas mellan larmsändaren i ditt larmsystem och larmcentralens mottagarutrustning kallas ”pollning”. Om av någon anledning de inte längre kan kommunicera går ett larm till larmcentralen. Även om någon har försökt byta ut larmsändaren eller om batteriet i larmsändaren tagit slut informeras larmcentralen om detta. Vid skarpa larm, t.ex. inbrott eller brand, skickas dessa sekundsnabbt till larmcentralen.

Säkerhetsåtgärder

Kryptering av all trafik i nätet  är en ytterligare säkerhet för att omöjliggöra avlyssning eller utbyte av larmsändare. Dessutom läggs en digital signatur och tidsstämpling till vilket förhindrar förfalskning av meddelanden. Alla Multicom Securitys tjänster uppfyller de högsta europeiska kraven på larmöverföring enligt EN 50136.

Övervakad säkerhet från ett företag du kan lita på

En driftcentral bemannad dygnet runt övervakar Multicom Securitys nät och sätter omedelbart in åtgärder vid störningar i näten. Du kan dessutom när som helst på dygnet komma i kontakt med driftcentralen och själv felanmäla din anläggning.

Läs mer för mer fördjupande information om hur många kontrollmeddelanden Multicom Securitys tjänster skickar samt vilka larmklasser de uppfyller.

Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se