Regelverk – vad är det som gäller?

Beroende på vad för slags larm du har behov av finns det också olika krav och regelverk. Det kan till exempel vara krav från Räddningstjänst, försäkringsbolag eller din fastighetsägare.

Kort om normerna

  • SSF114 omfattar regler för övervakad larmöverföring avseende inbrottslarm.
  • SBF 110 omfattar regler för branddetekterings- och brandlarmsystem avseende utrustning för larm- och felöverföring.

BrandlarmSBSC Intygad produkt Brand

Multicom Securitys tjänster uppfyller tillsammans med våra intygade larmsändare krav på brandlarm enligt SBF 110:6. Det innebär bland annat att de uppfyller kraven på felrapporteringstid och tillgänglighet. För att få mer information om dessa krav kan frågan ställas till den lokala Räddningstjänsten eller information hittas på
www.brandskyddsforeningen.se

InbrottslarmSBSC Intygad produkt Inbrott

Vilka krav som ställs på larminstallationer för inbrott beror mycket på vilka sorts krav ditt försäkringsbolag ställer. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag eller med din larminstallatör. Vet du vilka krav som ställs på din anläggning kan du hitta den tjänst som passar dig här

Kort om de olika kraven på larmklasserna:

Larmklass 1

Låg risk för inbrott. Inkräktare förväntas ha ringa kunskap om system för inbrotts- och överfallsarm.

Larmklass 2

Låg till medelhög risk. Inkräktare förväntas ha vissa kunskaper om system för inbrotts- och överfallslarm och använda sig av vanlig verktygsuppsättning och bärbara instrument (t.ex. multimeter).

Larmklass 3/4

Medelhög till hög risk. Inkräktare förväntas vara väl förtrogna med system för inbrotts- och överfallslarm och ha tillgång till omfattande verktygsuppsättning och elektronisk utrustning. Samt i vissa fall även tillgång till full utrustning inklusive ersättningskomponenter för vitala delar i systemet för inbrotts- och överfallslarm.

Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se