Nya möjligheter för kommuner

Nu är det möjligt för en kommun att för en låg kostnad övervaka all sin larmöverföring. Många gånger har man investerat både i brand- och inbrottslarm utan övervakning och därför inte varit säker på att larmet verkligen nått fram till larmcentralen. Med en IP-baserad lösning från Multicom Security är det nu betydligt enklare och billigare att övervaka alla sina larm.

– Större delen av en kommuns larmanlägg­ningar har idag inte någon övervakad larmöverföring alls. Enligt bedömningar rör det sig om så mycket som uppåt 80–90 procent av kommunernas anläggningar, säger säljchef Torbjörn Ferndahl.

I en större skola kan man till exempel ha inves­terat mycket pengar i brand- och inbrottsskydd, men sedan inte kunnat säkerställa att larmet når larmcentralen. Ett sådant larm kan slås ut helt med mycket enkla medel.

Genom att installera Multicoms IP-VPN-tjänst får man ett säkert och övervakat larm – och en kommun kan utnyttja sina tidigare investeringar i IT-infrastruktur och stadsnät. Det är till och med ekonomiskt försvarbart att bygga ut kom­munens nätverk till mindre arbetsställen som förskolor och skolor.

Kostnaden för Multicoms tjänst ska vägas mot att man sparar in ett stort antal telefonabonnemang. Och genom att ansluta t ex fastighets- och driftslarm, får kommunen ett ännu större ekonomiskt utbyte av tjänsten.

Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se