Vanliga frågor - Larm & Säkerhet

1. Vad är det jag betalar för?

Med Multicom Securitys tjänster övervakas larmöverföringen hela vägen från larmanläggningen till larmcentralen. Det fungerar genom att en larmsändare med jämna mellanrum skickar korta kontrollmeddelanden som känner av att larmöverföringen fungerar som den ska, så kallad pollning. Om förbindelsen bryts eller saboteras går larmet. Det blir därmed omöjligt för till exempel inbrottstjuvar att undgå upptäckt genom att klippa telefonledningen eller störa ut mobiltelefonnätet. 

2. Varför är det olika priser?

Det beror på när larmet installerats, antal larmbesked, ledningslängd mm. Uppräkning sker varje år enligt arbetskostnadsindex. För mer information om just ditt pris, kontakta kundsupport på 020-32 20 00.

3. Hur ser mitt avtal ut?

Våra avtal är löpande. Vi har allmänna villkor som gäller för våra kunder. Tjänsten beställs alltid via våra återförsäljare och du får en avtalsbekräftelse från Multicom Security som bekräftar beställningen och avtalet.

Här hittar du våra allmänna villkor

4. Jag vill ändra mitt avtal, hur gör jag?

Kontakta vår kundsupport så hänvisar de dig till rätt säljare.

5. Vilka är era debiteringsperioder?

Våra debiteringsperioder är 1/1–30/6 samt 1/7–31/12, vilket innebär att eventuella ändringar måste vara oss tillhanda senast 1/4 respektive 1/10.

6. Varför måste alla ändringar rörande mitt abonnemang och avtal göras skriftligen?

En skriftlig ändring krävs för din egen säkerhet. Detta gör att vi kan kontrollera att till exempel larmet inte sägs upp av misstag eller av obehörig person och du står utan larm.

7. Jag vill ändra min fakturadress – hur gör jag?

Fyll i formuläret för fakturaändringar som du hittar här på vår webb senast tre månader innan utgången av gällande debiteringsperiod. Då hinner vi utföra dina ändringar till nästa faktureringstillfälle.

8. Referensen saknas på vår faktura – hur gör jag?

Vill du lägga till en ny referens eller ändra befintlig referens, fyll i formuläret för fakturaändringar som du hittar här på vår webb så läggar vi in den till nästa fakturering.

9. Jag vill säga upp mitt abonnemang – hur gör jag?

Vänligen kontakta vår kundtjänst på 020-32 20 00 för hjälp och vägledning av uppsägning.

10. Jag vill överlåta mitt abonnemang till en ny ägare/förvaltare – hur gör jag?

Överlåtelse ska ske skriftligen senast tre månader före utgången av gällande debiteringsperiod. Fyll i vårt överlåtelsesformulär som du hittar här Du kan välja att skriva ut eller spara det ifyllda formuläret. Överlåtelser ska skrivas under av både frånträdande och tillträdande kund. Skicka sedan i den underskriva uppsägningen till oss.

11. Vad är det för larm som vi har larmövervakning på?

Vilka larm larmmottagaren tar emot och vilka åtgärder de gör till de olika larmtyperna kan du enbart få reda på från den larmmottagare som du har avtal med.

12. Omfattas Multicom Security av "Omvänd skattskyldighet inom byggsektor"?

Från och med den 1 juli 2007 ska "omvänd skattskyldighet" användas inom byggsektorn. Multicom Security klassas inte som ett bolag i byggsektorn och omfattas därför inte av denna reglering.

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten.

För mer information:
Skatteverket
Sveriges byggindustrier

13. Hur vet jag om det är min larminstallatör, larmmottagare eller Multicom Security som har ansvaret?

Är du osäker på ansvarsfördelningen kan du titta på vår ansvarsfördelningstabell för att få svar på din fråga. Om du inte hittar svar på din fråga där, kontakta vår Kundsupport på
020-32 20 00.

Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se