Vanliga frågor - Larm & Säkerhet

Här kan du få svaren på ofta återkommande frågor om till exempel fakturering och felanmälan av övervakad larmförbindelse.

Riktlinjer för alla abonnemangändringar

Fakturadressändringar, referensändringar, överlåtelser samt uppsägningar måste ske skriftligen och vara oss tillhanda senast tre månader före utgången av gällande debiteringsperiod. Våra debiteringsperioder är 1/1–30/6 samt 1/7–31/12, vilket innebär att informationen måste vara oss tillhanda senast 1/4 respektive 1/10.

Larm & säkerhet

Till våra larm och säkerhetstjänster räknas:

Multicom Online
Multicom Wireless
Multicom IP
Multicom Live

Behöver du hjälp med att tyda vår larm- & säkerhetsfaktura?
Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se