Olika typer av kommunikationsavbrott och åtgärder på dessa

"Kommunikationsavbrott" kan betyda flera olika saker:

A. Avbrott på kommunikation mellan din larmanläggning och Multicoms larmnät.

Kallas ofta för ”ledningsfel” eller ”kommunikationsavbrott”. Ni meddelas av larmcentralen direkt när larmmeddelandet når dem.

Vad förväntas av dig?
Läs mer om åtgärder nedan. Vid denna typ av avbrott, det vill säga avbrott på din förbindelse in till larmnätet, bör du själv felsöka inom din egen fastighet fram till första kopplingspunkt. Hittar du att felet ligger utanför din fastighet ska du felanmäla detta till Multicom Security på 020-32 20 00 (dygnet runt).

B. Avbrott på kommunikation i Multicom larmnät som påverkar din larmtjänst.

SMS skickas ut direkt meddelandet når larmcentralen. Du får även SMS när kommunikationen är åter i drift. Blir avbrottet längre än beräknat får du ett nytt SMS med information om de nya tiderna.

Vad förväntas av dig?
Läs mer om åtgärder nedan. Vid denna typ av avbrott, det vill säga avbrott på Multicoms larmnät, behöver du själv inte felsöka eller reparera. Multicom Security har situationen under kontroll och avhjälper störningen så snart som möjligt.

C. Planerat servicerunderhåll som kan skapa avbrott i Multicoms larmnät.

Dessa sker oftast nattetid och skickas ut senast kl. 16.00 dagen innan det planerade underhållet. Du får information om under vilken tid underhållet kommer att ske och hur långt det varar. Blir underhållet längre än beräknat får du ett nytt SMS med information om de nya tiderna. Du får även meddelande när serviceunderhållet är slutfört.

Vad förväntas av dig?
Läs mer om åtgärder nedan. Vid denna typ av avbrott, det vill säga avbrott på Multicoms larmnät, behöver du själv inte felsöka eller reparera. Multicom Security har situationen under kontroll och avhjälper störningen så snart som möjligt.

Vilka åtgärder bör jag överväga?

Du bör alltid överväga om du ska komplettera ditt skydd under tiden underhåll och/eller avbrottet varar. Exempel på kompletteringar kan vara rondering av väktare. I vissa fall är ingen åtgärd nödvändig.

Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se