Vem har ansvaret för vad?

Ska du beställa ett nytt larm? Undrar du vem som gör fakturaändringar? Överlåtelser? Vad hanteras av larmmottagaren, återförsäljaren och Multicom Security? Vi reder ut dina frågor.

Vid nybeställningar - se till att vara ute i god tid. En larmförbindelse kan ta allt från 10 dagar upp till en månad att leverera.

kundåterförsäljareMulticom securityLarmmottagare
Nybeställningar
1För att göra en nybeställning, kontakta en behörig återförsäljare eller ta kontakt med en av våra säljareÅterförsäljaren hjälper dig fylla i de uppgifter som gäller för den aktuella larm-övervakningen och skickar in beställning för din räkning till Multicom Security. Gör även beställningen till larmmottagaren. Behandlar beställningen och skickar leverens-besked till ÅF. Skickar även leveransbesked till larmmottagaren för information om kommande inkoppling av larm.
2Tar emot leveransbesked, kontrollerar att beställningen är korrekt och återkommer till Multicom Security om den inte är det. Förebereder installation till lovat datum. Skickar orderbekräftelse och avtalsbekräftelse. Tar emot leveransbesked och behandlar informationen tillsammans med redan mottagen beställning från ÅF.
3Tar emot avtalsbekräftelseTar emot orderbekräftelse.
4Installerar larmsändare och tar vid behov kontakt med Multicom Security för kontroll av signalstyrka/ larmförbindelse. Inom ca en vecka efter leverans kommer en faktura från Multicom Security på anslutnings-avgiften. Fakturering sker sedan halvårsvis i maj och november.
5Betalar faktura.
UppFelanmälan & driftstörningar
1Felanmälan görs direkt till Multicom Security av kund. Kan vid vissa tillfällen göra felanmälan i kunds namn. Vid planerade driftstörningar informerar Multicom Security larmmottagaren. Larmmottagaren informerar kunden vid planerade driftstörningar.
UppAllmänna frågor om lokala larminstallationer
Svarar på frågor rörande lokala larminstallationer.
UppÄndringar
1Beställning av omprogrammeringar, flytt av anläggning, minskning- och utökning av tjänst görs via en återförsäljare. Informerar larmmottagaren om ändringar som rör dem. Beställningar bekräftas av Multicom Security på samma sätt som ovan vid nybeställningar.
2Ändras fakturaadress eller obligatorisk fakturareferens är det kundens ansvar att informera Multicom Security om detta.
Gör din ändring här
Fakturaändringarna ändras till nästa faktureringstillfälle.
3Överlåts larmanläggningen till ny kund är det kundens ansvar att informera Multicom Security om ändringen. Görs den ej senast 3 månader innan nästa faktureringstillsfälle är det frångående kunds ansvar att hantera fakturan.
Gör din överlåtelse här
Överlåtelsebekräftelse skickas till frångående samt tillträdande kund.
4Uppsägning. Om inte underskriven uppsägning inkommit senast 3 månader innan nästa faktureringstillfälle är det kundens ansvar att betala fakturan. Uppsägningsbekräftelse skickas till kund. Information om urkoppling skickas till larmmottagaren. Tar emot larmurkopplings-information.
Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se